SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
workshop [´(r)k∫åpöppet ö som i ”göra”; ljust sj-ljud] substantiv ~(p)en ~(p)ar work|­shop(p)·enarbets­grupp e.d. för mer informell diskussion av ngt; särsk. i vetenskapliga el. konstnärliga samman­hang konstvet.pedag.scen.vetenskapl.ett fler­tal workshopar och seminarier an­ordnas i an­slutning till symposietsedan 1970-taletav eng. work­shop med samma betydelse, till work ’arbeta’ och shop ’verk­stad’