SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
wrestling [res´tliŋ] substantiv ~en wrestl·ing·en(professionell) amerikansk fri­brottning av showbetonad karaktär sport.SYN.synonymcatch-as-catch-can sedan 1984av eng. wrestling ’brottning; fri­brottning’, till wrestle ’brottas’