SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
x [ek´s] substantiv x:et x, best. plur. x:en tjugofjärde bok­staven i vårt alfabetet mat.ofta anv. som beteckning på o­bekant matematisk storhet el. o­beroende variabel i funktionx-värdefunktionens värde för x = 4an­tag att sträckans längd är x metersedan 1819av lat. X; jfr grek. khi (χ) och ksi (ξ) På senare år har det börjat dyka upp uttryck som om x antal år och för x antal kronor per månad. Bokstaven x används inom matematiken som beteckning för en obekant storhet. Sätter man in t.ex. 100 för x i de båda uttrycken, får man *om 100 antal år respektive *för 100 antal kronor per månad. Man bör undvika dessa otympligheter genom att helt enkelt säga om x år liksom för x kronor per månad.