SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
x-koordinat [ek`s-] substantiv ~en ~er x-ko·ord·in·at·ental som an­ger en punkts av­stånd från den vertikala axeln i ett koordinat­system mat.SYN.synonymabskissa JFRcohyponymy-koordinat sedan 1915