SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
yr`kesvägledning substantiv ~en ~ar yrk·es|­väg·led·ning·ensam­hällelig råd­givning till personer som ska välja yrke särsk. till ungdom, om arbetsmarknads­läge, löner, lämplig ut­bildning etc. arb.pedag.studie- och yrkesvägledningsedan 1926