SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
y`tlig adjektiv ~t yt·ligsom håller sig till yt­skiktet admin.psykol.JFRcohyponym1yttre 1 ett ytligt sårytliga blod­kärlytliga berg­arterofta bildligtsom (bara) håller sig till det o­medelbart till­gängliga och inte tränger på djupet ngt ned­sätt.MOTS.antonym1ingående 1antonym1djup 4 ytliga kunskaperen ytlig effekten ytlig författare som en­bart har ambitionen att under­hållaytligt sett var allt bra, men ... (adv.)sedan ca 1750