SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ytt´erst adverb, superl. 1längst ut eller bort i förhållande till utgångs­punkten rum.huset låg ytterst på uddensedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. ytarster, superlativbildn. till ut 2i högsta grad rum.SYN.synonymsynnerligensynonymhögst 1 de träffas ytterst sällandet kom ytterst få å­skådarehon är ytterst nervössedan 18063från en viss (djupare) syn­punkt Nollytterst är det politikerna som har an­svaret för verksamhetensedan 1809