SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ytt`rande substantiv ~t ~n yttr·and·etngt som yttras komm.JFRcohyponymuttalande fälla ett yttrandeett yttrande som till­skrivs Churchillsärsk. i formella samman­hangoffentligt fram­förd upp­fattning av­ge ett yttrandelämna ett yttrandelag­rådets yttrande över motionenett yttrande (om ngn/ngt/SATS), ett yttrande (i/över ngt/SATS)sedan 1734