SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ytt´re adjektiv, komp., ingen böjning 1som har att göra med ut­sidan hos före­mål etc. rum.MOTSATSantonyminre 1 JFRcohyponymytlig yttre back­speglaryttre skadorofta bildligt (äv. substantiverat)pjäsens av­saknad av yttre dramatikbokens yttre ramtill det yttre var det lugntäv. (abstrakt)ut­ifrån kommande yttre om­ständigheteryttre betingelsersedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. ytre; komparativbildn. till ut 2belägen längre ut eller bort i förhållande till utgångs­punkten admin.rum.SYN.synonymperifer JFRcohyponymyttersta 1 yttre skär­gårdenen yttre försvars­linjesedan 1282 (i ort­namn)gåvobrev utfärdat av Magnus Ladulås till Sankta Klara kloster i Stockholm (Svenskt Diplomatarium)
2ytt´re substantiv, ingen böjning, neutr. ut­seende NollJFRcohyponymapparition hennes väl­vårdade yttreskolans yttre behövde snyggas uppsedan 1676