SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ytt`ring substantiv ~en ~ar yttr·ing·en1vanligen i sammansättn. tillkänna­givande av mening etc. komm.JFRcohyponymyttrande åsiktsyttringsedan 16892ut­tryck för bakom­liggande till­stånd eller förlopp Nollglädjeyttringalla yttringar av rasism måste bekämpasspec. med.symptom sjukdomsyttringen yttring (av ngt/SATS)sedan 1809