SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
zappa [sap`a] verb ~de ~t zapp·arväxla (upp­repade gånger) mellan o­lika tv-kanaler med hjälp av fjärr­kontroll radiotekn.zappa (mellan ngra)sedan 1989av eng. zap med samma betydelse Subst.:vbid1-868487zappande, vbid2-868487zappning