SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`bäka sig verb åbäkade åbäkat å|­bäk·arbete sig på ett uppseende­väckande och löjligt (och i­bland klumpigt) sätt vard.komm.aporna skrek och åbäkade sigspec. genom grimaser o.d.hon stod och åbäkade sig fram­för spegelnåbäka sigsedan 1783till åbäke Subst.:vbid1-399072åbäkande