SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`lägga verb ålade ålagt, pres. ålägger å|­lägg·erav­kräva (viss åt­gärd) som formell skyldighet av person, organisation etc.; ofta med stöd i lag e.d. samh.SYN.synonymförelägga 2 JFRcohyponymåliggacohyponymförständiga leda­möterna har ålagts tystnads­pliktskolan ålades ett generellt spar­betingspec. betr. straff, före­skrift etc.JFRcohyponymådöma 37-åringen ålades bötes­straffNN ålades rese­förbud av rättenäv. försvagat (ofta refl.)löntagar­organisationerna måste ålägga sig moderation i nu­varande låg­konjunkturålägga ngn ngt/att+Vsedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. aläggia ’på­lägga; på­bjuda’; jfr anlägga Subst.:vbid1-399552åläggande