SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ång`vissla substantiv ~n ångvisslor ång|­vissl·anång­driven signal­anordning med kraftig, genom­trängande ton särsk. på ång­lok och ång­fartyg sjö.trafik.fem korta signaler från far­tygets ångvisslasedan 1858