SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`siktsregister substantiv åsiktsregistret, plur. ~, best. plur. åsiktsregistren å·sikts|­reg·istr·etsystematisk förteckning över en större grupp människors politiska till­hörighet samh.Säpos åsiktsregisteråsiktsregister var officiellt förbjudnasedan 1967