SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`siktsregistrering substantiv ~en ~ar å·sikts|­reg·istr·er·ing·ensystematisk registrering av politisk till­hörighet hos större grupp; t.ex. av kommunister och vänster­socialister samh.o­laglig åsiktsregistreringåsiktsregistrering och svart­listning före­kom på många arbets­platser under det kalla krigets tidåsiktsregistrering (av ngn)sedan 1967