SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`siktsutbyte substantiv ~t ~n å·sikts|­ut·byt·etsam­tal där del­tagande parter fram­för sina å­sikter på visst om­råde; äv. i skrift komm.JFRcohyponymdiskussion ett intressant åsiktsutbyte mellan NN och ONett åsiktsutbyte (med ngn) (om ngn/ngt/SATS), ett åsiktsutbyte (mellan ngra) (om ngn/ngt/SATS)sedan 1944