SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`stadkomma verb åstadkom åstadkommit åstadkommen åstadkomna, pres. åstadkommer å·stad|­komm·erfå att bli verklighet med direkta el. (vanligen) indirekta metoder; mest med avs. på process el. förändring komm.JFRcohyponymförorsakacohyponymskapacohyponymåvägabringa åstadkomma förödelseåstadkomma skadaåstadkomma en politisk lösningdet räcker inte att bara prata ― man måste åstadkomma resultatäv. med avs. på konkret före­teelseJFRcohyponymframbringa vid sidan av heltids­arbetet lyckades hon åstadkomma en av­handlingibl. med positiv bi­betydelse, med ton­vikt på prestation e.d.nu ska det bli intressant att se vad ni har åstadkommit!det är fantastiskt vad mycket hon har åstadkommit i sitt liv!åstadkomma ngt/SATSsedan 1457Namnlös och Valentinfornsv. aff stedt komma, astadhkomma Subst.:vbid1-400398åstadkommande