SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terföring substantiv ~en ~ar åter|­för·ing·ensignalledning in­om elektronik som ger åter­koppling genom att åter­föra en eventuellt filtrerad del av utsignalen till insignalen tekn.JFRcohyponymåterkoppling återföring (av ngt)sedan 1901