SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`teruppbyggnad substantiv ~en ~er åter|­upp·bygg·nad·endet att åter­uppbygga Nollstora summor till Iraks återuppbyggnad ut­lovades av om­världenåteruppbyggnad (av ngt)sedan ca 1925