SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terupprättelse substantiv ~n åter|­upp·rätt·els·endet att åter­upprätta ngn samh.den felaktigt dömde fick till sist återupprättelseåterupprättelse (av ngn/ngt)sedan 1743