SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`teruppta äv. åld. å`terupptagaå`terupptaga verb återupptog återupptagit återupptagen återupptagna, pres. återupptar äv. åld. återupptager åter|­upp·tag·itpå nytt upp­ta Nollde båda länderna återupptog de diplomatiska förbindelsernaefter en längre paus återupptogs arbetetåteruppta ngtsedan 1844Subst.:vbid1-401014återupptagande, vbid2-401014återupptagning