SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`tgärd substantiv ~en ~er åt|­gärd·enhandling som är in­riktad på visst resultat mest om över­gripande, indirekt verkande handling; särsk. i större (politiska, ekonomiska, administrativa etc.) samman­hang komm.JFRcohyponymoperation 1 åtgärdspaketkraft­fulla åtgärderdrastiska åtgärderdisciplinära åtgärderrättsliga åtgärderföre­byggande åtgärderregeringen måste vid­ta åtgärder mot budget­underskottetäv. i mer begränsade samman­hanghennes första åtgärd var att ringa försäkrings­bolagetspec. om mot­medel mot arbets­löshetarbetsmarknads­politiska åtgärderlägger man samman de öppet arbets­lösa och dem som var i åtgärder kommer man fram till att över en halv miljon var utan arbete i majåtgärder (för ngn/ngt/att+V), en åtgärd (mot ngn/ngt)sedan 1335stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)fornsv. atgärþ, till atgöra ’göra åt; ut­rätta’; jfr gärd