SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`verkan substantiv, best. f. ~, n-genus å|­verk·anut­sättande av (visst) före­mål för yttre våld så att skada upp­står jur.JFRcohyponymskadegörelse göra åverkan på ngtelektriska ledningar bör skyddas mot mekanisk åverkandator­systemen är sårbara för åverkan på vitala delarvänt­salens väggar bar spår av åverkanspec. som brottsbeteckning på en lindrigare form av skade­görelsehan å­talades för åverkan alternativt skade­görelseåverkan (på ngt)sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. avärkan, till avärka ’(o­lovligt) ut­föra arbete på annans ägor’; till verk