SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
älv substantiv ~en ~ar älv·en(naturligt) större rinnande vatten­drag som av­vattnar ett större om­råde mest vid beskrivning av nordiska förh.geogr.JFRcohyponymflod 1cohyponymbäckcohyponym2å älvarmälvbäddälvfåraälvstrandjökelälvskogsälvfartygs­trafiken på älvenfiska i älvendiskussionen om ut­byggnad av några av de åter­stående o­rörda älvarnaspec. i namnDalälvenLuleälvenVindelälvenGöta älvsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. älf; samma ord som det tyska flodnamnet Elbe; ev. besl. med lat. al´bus ’vit’