SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
äm`bar substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ämbar·etkärl med bär­handtag för transport av vätska hush.JFRcohyponymhinkcohyponym1spann sedan 1316öppet brev utfärdat av kaniken Sigmund i Linköping om bortarrendering av gård och inventarier (Svenskt Diplomatarium)fornsv. ämbar; via lågty. av lat. am´phora ’stort krus med två hand­tag’; jfr amfora