SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ändå [än`-, än´-el., särsk. i satsslut,-då´] adverb än|­då1trots dessa om­ständigheter som fram­går av samman­hanget NollSYN.synonymlikafulltsynonymlikvälsynonymändock han har dåligt betalt men klarar sig ändåhon gjorde en extra in­betalning men fick ändå kvar­skattfigurerna är mjuka i formen men ändå fyllda av kraftäv. försvagat i ut­tryck för brist på rimlighet e.d.de måste väl ändå veta att man inte kan upp­föra sig sådetta kan ändå inte ha varit meningenäv.under alla (före­liggande) om­ständigheter pengarna måste ändå betalas ut, så de kan lika gärna gå till något nyttigtvar­för inte an­vända lokaler som ändå står tomma?om du ändå inget har att göra, kan du hjälpa till här ett ögon­blickäv. som förstärknings­ord i önske­satserom hon vore här ändå!sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. än þa, till än, se 3än och þa ’då’ eller þo ’dock’ 2i ytterligare ut­sträckning NollSYN.synonymännu 2 JFRcohyponym3än 1 NN är skicklig, men ON är ändå skickligareäv. i efter­ställd konstruktionmed betoning på sista stavelsen han hade massor av gamla militärcyklar och på lagret fanns det fler ändåsedan 1678