SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ä`reminne substantiv ~t ~n äre|­minn·etberömmande högtids­tal över fram­stående historisk person mest före­kommande på 1700-talet histor.komm.i Svenska Akademiens första pris­tävlan segrade Gustav III med ett äreminne över fält­marskalk Lennart Torstensonäv. mer el. mindre bildligt (äv. om nu­tida förhållanden)jag vill med detta resa ett äreminne över hans livs­gärningett äreminne (över ngn/ngt)sedan 1671