SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
är`ftlig adjektiv ~t ärft·ligsom förs vidare genom arv vanligen om abstrakt till­gång med.sese1arv kunga­dömet blev ärftligt i Sverige på 1500-taletofta i fråga om biologiskt arv av egenskaper etc.JFRcohyponymgenetisk en ärftlig sjukdomfärg­blindhet är oftast ärftligäv. försvagat i icke-vetenskapliga samman­hangibl. skämts.att hon började skriva beror på ärftlig belastning, efter­som båda föräldrarna är journalistersedan 1562till ärva