SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ä`ven adverb ock­så NollNN var lysande, och även ON var mycket braen mekanism som fungerar även under svåra förhållandenmånga är villiga att betala även en hög hyraibl. med an­tydan om mot­satstill och med ned­läggningen var ett miss­tag även ekonomisktäven hans värsta fiender erkänner hans förtjänsteräv. för att an­ge viss o­sannolik, o­gynnsam etc. möjlighetvanligen i konstruktion medom JFRcohyponym3än 4 vattnet har blivit bättre, även om man inte kan bada i dethand­dukar kan tvättas som vit­tvätt, även om de är kulörtasedan ca 1550 i bet. ’just, precis’; ca 1700 i bet. ’ock­så’av lågty. even ’just; lika’, till even (ty. eben) ’jämn’; samma ord som jämn; jfr oäven Även du, (min) Brutus.Yttrande som Julius Caesar enligt traditionen ska ha fällt i dödsögonblicket (44 f.Kr.), när han bland sina mördare kände igen sin tidigare vän Brutus