SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
öpp`ethållande substantiv ~t öppet|­håll·and·etdet att hålla ngt till­gängligt för an­vändning eller ut­nyttjande särsk. med tanke på den tid när detta gäller handel.seseöppen 6 förlängt öppethållande in­för jul­helgenför att spara pengar ville kommunen in­skränka på bibliotekens öppethållandeöppethållande (av ngt)sedan 1915