SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
öpp`na sig verb öppnade öppnat öppn·arbringas till ett öppnare läge ofta utan att på­verkas av ngn märkbar kraft psykol.dörren öppnade sig hela tidenibl. i fråga om skenbart öppnandenågra kilometer längre fram öppnade sig skogen på nyttäv. bildligtvara upp­riktig (och berätta allt) han litade på henne så mycket att han vågade öppna sig för henneöppna sig (för ngn)sedan ca 1400Klosterläsningfornsv. ypna sik Ögon, som slöt er så svidande hårt, alltför hårt för morgonens ljus, slöt er för att slippa att se, öppna er, ögon, i ljuset, och se!Erik Blomberg, Öppna er, ögon! (i diktsamlingen med samma namn (utan utropstecken), 1962)