SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verdriva verb överdrev överdrivit överdriven överdrivna, pres. överdriver över|­driv·erfå (ngt) att fram­stå som större eller viktigare än vad som verkligen är fallet komm.överdriva problemets storlekvi ska inte överdriva betydelsen av segernJag har fått hundra­tals brev. – Äsch, du överdriver väl?spec. i ut­tryck som under­stryker att en viss (siffer)uppgift är korrektjag överdriver inte om jag säger att tusen­tals människor del­tog i demonstrationenäv. med avs. på handlingman ska inte överdriva städningenöverdriva (ngt)sedan 1788efter ty. übertreiben med samma betydelse; jfr 1driva Subst.:vbid1-404326överdrivande; överdrift