SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`vertro substantiv ~n över|­tronallt­för stark tro eller till­tro komm.vissa politikers övertro på teknikenäv. om tro som an­ses vara vid­skepelseut­rota skrock och övertroövertro (på ngn/ngt/SATS)sedan 1695ev. bildat under in­verkan av lat. superstit´io ’vid­skepelse’