SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verträda verb överträdde överträtt, pres. överträder över|­träd·ergå förbi gräns e.d. jur.komm.vanligen bildligt med avs. på förbud e.d.överträda gränsen för det tillåtnaöverträda sina befogenheterspec.bryta mot lag e.d. överträda lagenöverträda förbudetöverträda de stränga sekretess­reglernaöverträda ngtsedan 1436förlikningsfördrag mellan kung Erik och rikets inbyggare (Sveriges traktater)fornsv. owerträdha; efter ty. übertreten med samma betydelse; jfr 2träda Subst.:vbid1-405810överträdande; överträdelse