SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ägg substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ägg·et1rundad, ngt lång­sträckt och i ena änden spetsigare bildning med hårt, sprött skal, som fram­bringas av fågelhona och som fågel­unge kan ut­vecklas ur och som huvud­sakligen inne­håller hög­värdig näring i halvflytande form; särsk. om så­dan från höns och an­dra tam­fåglar kokk.zool.JFRcohyponymägg 2 äggkläckningäggskalankägghönsäggmåsäggstrutsägghönan ruvade på sina äggen höna som har slutat lägga äggett vackert marmorerat ägg som hade fallit från ett fågel­boäv. om liknande (mjuk) bildning från an­dra djur (kräl­djur, spindlar etc.)krokodiläggmyräggormens äggofta med tanke på an­vändning som människo­födaäggklyftaäggpulveräggstanningpåskäggett lös­kokt äggnågra hård­kokta ägg till salladenstekt ägg och bacontill kakan går det åt tre eller fyra äggofta äv. med tanke på bräckligheten och det kladdiga inne­hållethar du ägg i portföljen efter­som du inte ställer ner den?demonstranterna kastade ägg på ambassadörenäv. med tanke på den spec. formenäggformadägghandgranatäggplantaäggplommonColumbi ägggenialiskt enkel idé som löser ett problemoch som i efterhand verkar självklarhuru­vida för­slaget är Columbi ägg för att komma till­rätta med ekonomin, åter­står att se förlorade äggägg som kokats utan sitt skalservera soppan het med förlorade ägg eller ägg­halvor lägga alla ägg i samma korg satsa allt­för en­sidigtt.ex. vid aktieköpgenom att inte lägga alla ägg i samma korg minskar man risken vid investeringar pocherade äggägg som kokats utan sitt skallaxen serverades med stuvad spenat och pocherade ägg sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. äg; gemens. germ. ord, besl. med lat. o´vum med samma betydelse 2köns­cell hos kvinna eller hon­djur som efter samman­smältning med spermie ut­vecklas till ett embryo biol.JFRcohyponymägg 1 äggcelläggledareägglossningäggstocki ett fågel­ägg är det egentliga ägget endast en tunn skiva vid ena sidan av gulanäv. om så­dan köns­cell sedan den befruktatssedan 1778