publicerad: 2021  
ämnesblock ämnes­blocket, plural ämnes­block, bestämd plural ämnes­blocken
ämn·es|­block·et
substantiv
äm`nesblock
mest historiskt grupp av under­visnings­ämnen som har ett in­bördes samman­hang och där­för vid under­visning (och ibland betygsättning) får ut­göra en helhet
det natur­vetenskapliga ämnes­blocket; möjligheten att sätta betyg i ämnes­block togs bort genom 2011 års läro­plan för grund­skolan
belagt sedan 1963