SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1än`da adverb längs hela sträckan till viss slut­punkt (el. från viss start­punkt); vanligen med bi­betydelse av stort av­stånd tid.han följde henne ända hemvägen ledde inte ända fram till stuganpucken gled ända in i målhan fyllde glaset ända till bräddenen ört som går ända upp på kal­fjälletofta äv. i fråga om tidvi är lediga ända till nästa tis­dagföre­taget har haft en ledande roll ända sedan 1930-taletde beslut som nu tas har åter­verkningar ända in i nästa år­hundradeäv. bildligtmålet fördes ända upp till högsta dom­stolenspec. i ett ut­tryck för (inte upp­nådd) fram­gång e.d.ngt vard.det svenska laget kämpade tappert men nådde inte ända framsedan 1548till 2ända
2än`da substantiv ~n ~r el. än`deän`de ~n ~r änd·an, änd·enen­dera av de två yttersta delarna av ngt lång­sträckt före­mål, om­råde etc. rum.JFRcohyponym1slut 1 ändkapningframändatjockändai bortre ändan av korridorenhon satt på ändan av bänk­radensalen har in­gången i ena ändan och ett podium i den an­draen snipa är en båt som är spetsig i båda ändarnaäv. i vissa ut­tryck som an­ger (o­normalt) läge hos ngt lång­sträckti obest. f. sing. ändvändaställa sängen på ändahåret stod på ändahan välte skåpet över ändaäv. om ytter­del av ngt böjligt; ibl. äv. ut­vidgat om hel (kortare) lina e.d.vanligen i formenända garnändarepändafukta ändan av tråden för att kunna trä den genom nåls­ögatäv. bildligti an­dra ändan av partiets ideologiska spektrumäv. med tanke på bara den ena ytter­delen, an­givande slut­punkt e.d.ofta i formenände ändpunktändstationresa till världens ändaäv. (bildligt) i fråga om av­slutning i tiden e.d.ofta i formenände det fanns ingen ända på svårigheternadet var ingen ända på hans kverulerandeså kommer det att förbli in­till tidens ändaändan (av ngt)bränna sitt ljus i båda ändarse1ljus 2 dagarna i ändasedag 1 ta en ända med förskräckelsesluta med en katastrofurspr. bibl.buss­resan höll på att ta en ända med förskräckelse när ett av däcken exploderade vara till ändaha nått slut­punktenom tidsperiodinnan året var till ända hade han vunnit två priser för bästa manliga roll vara vid vägs ändeha ut­tömt alla möjligheteröver ändamed nedre delen upp­åtmini­bussen låg över ända vid sidan om vägen ○ äv. bildligtklimat­förändringar, terrorism och pandemier är tre o­beräkneliga faktorer som kan kasta ekonomiska prognoser över ända sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. ände; gemens. germ. ord med grundbet. ’det som är mitt emot’; besl. med anlete, 3än, änne
3än`da substantiv ~n ändor änd·anbakre, rundat kroppsparti mellan ryggen och benen hos människa; särsk. med tanke på vissa kropps­funktioner vard.anat.JFRcohyponymsäte 1cohyponymstusscohyponymstjärt 1cohyponymbakdel ändtarmsätta sig på ändanfå en spark i ändantorka sig i ändanfå ändan ur vagnen börja handlaefter inaktiv periodvard.de väntade på att kommunal­rådet skulle få ändan ur vagnen och verk­ställa beslutet hur man (än) vänder sig (så) har man ändan bakhur man än bär sig åt så är det all­tid galet på ngt sättsedan 1821samma ord som 2ända
4än`da verb ~de ~t änd·ar1göra slut på ngt (vanligen abstrakt) Nollhans liv ändades genom en hjärt­attackända ngtsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ända; till 2ända 2nå sitt slut Nollhans liv ändade i oktober i fjoläv. med an­givande av slut­mål e.d.en ut­veckling som ändade i kaosända ngnstans/TID/SÄTTsedan 1430–50Fem Mose böckerSubst.:vbid1-402174ändande