SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
än`damålsenlig adjektiv ~t ända·måls|­en·ligsom lämpar sig väl för sitt ända­mål om hjälp­medel, metod etc. NollSYN.synonymfunktionell 1 JFRcohyponympraktisk 3 ändamålsenlig tekniken ändamålsenlig idrotts­hallmodern och ändamålsenlig apparaturför fjäll­vandring behövs ändamålsenlig klädseländamålsenlig (för ngn) (att+V)sedan 1830