SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
än`dra verb ~de ~t ändr·arge annan form eller annat inne­håll NollJFRcohyponymförändracohyponymkorrigeracohyponymjustera 1cohyponymjämka ändrade skatte­reglerhan ändrade ofta å­siktföreningen har ändrat namnhan ändrade alla ”ty” i skrivelsen till ”för”de ändrade möbleringen i arbets­rummetklänningen måste ändras innan hon kan ha denäv. om icke-levande före­teelserfå (ngt) förändrat stads­bilden har ändrat karaktär på senare årspec. i ett ut­tryck för att ngt inte räcker el. hjälperhan har bett om ur­säkt för sin förlöpning, men det ändrar ingen­tingändra ngt, ändra på ngn/ngtsedan 1628av ty. ändern med samma betydelse, till ander ’annan’; jfr annan Subst.:vbid1-402237ändrande, ändring