publicerad: 2021  
ärmhål ärm­hålet, plural ärm­hål, bestämd plural ärm­hålen
ärm|­hål·et
substantiv
är`mhål
hål i klädes­plagg för an­slutning till ärm
belagt sedan 1841