publicerad: 2021  
ärtskocka ärtskockan ärtskockor
ärt|­skock·an
substantiv
ärt`skocka
kron­ärtskocka eller jord­ärtskocka
belagt sedan 1623; ur ita. articiocco med samma betydelse; av arab. al-kharsōf med samma betydelse, med an­slutning till ärt