publicerad: 2021  
ässja ässjan ässjor
ässj·an
substantiv
ässj`a
öppen härd med inblåsning av luft, för upphettning av metaller vid smidning el. liknande bearbetning; särsk. för järn och stål
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska äsia; gemensamt germanskt ord, besläktat med 1aska!!