SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`bäke substantiv ~t ~n å|­bäk·etvanligen i vissa ut­tryck stort och o­tympligt före­mål form.ett åbäke till skänk­skåpngn gång äv. om personvard.ett åbäke till kärring trängde sig före i könsedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossariumfornsv. obäke, afbäke ’be­läte, av­gud’; till av i bet. ’över det vanliga måttet’ och 1bak