publicerad: 2021  
åberopa åberopade åberopat
verb
å`beropa
hän­visa till som stöd för sin upp­fattning, sitt handlande etc.; med av­seende på person(s ut­talande), text eller dylikt
någon åberopar någon/något/sats
någon åberopar någon
någon åberopar något
någon åberopar sats
hon åberopade ett gammalt löfte om att få köpa stugan; i ut­redningen åberopas vissa amerikanska forskare
spec. med av­seende på lag, bestämmelse eller dylikt
normal­straffet enligt den paragraf som åberopats är två års fängelse
belagt sedan 1696; till 3å och fornsvenska beropa 'ropa; kalla'
åberopaåberopande