SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`beropa sig verb åberopade åberopat å|­be·rop·arhän­visa till som stöd för sin upp­fattning, sitt handlande etc.; med avs. på person(s ut­talande), text e.d. komm.han åberopade sig på Marxåberopa sig (på ngn/ngt/SATS)sedan 1696Subst.:vbid1-892123åberopande