publicerad: 2021  
åberopa sig åberopade åberopat
verb
å`beropa sig
hän­visa till som stöd för sin upp­fattning, sitt handlande etc.; med av­seende på person(s ut­talande), text eller dylikt
åberopa sig (någon/något/sats)
åberopa sig (någon)
åberopa sig (något)
åberopa sig (sats)
han åberopade sig på Marx
belagt sedan 1696
åberopa sigåberopande