SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`klaga verb ~de ~t å|­klag·arvanligen perf. part. officiellt ställa till an­svar för brott in­för dom­stol mindre brukl.jur.JFRcohyponymåtala åklaga ngnsedan 1403öppet brev utfärdat i Kalmar av Birger Tyrgilsson om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)fornsv. aklagha Subst.:vbid1-399321åklagande