publicerad: 2021  
åldrig åldrigt åldriga
åldr·ig
adjektiv
ål`drig
mycket gammal
hans åldriga mor­mor
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska aldrogher
Du åldrige herre i himlens sal,
när skall du tröttna omsider? Bo Bergman, Marionetterna (i dikt­samlingen med samma namn, 1903); den åldrige herren är Gud