publicerad: 2021  
muller mullret
mullr·et
substantiv
mull´er
dovt dundrande ljud av relativt begränsad styrka; som av­lägsen åska el. artilleri­eld
åskmuller
det dova mullret från motor­vägen; kanonernas muller i fjärran
belagt sedan 1730; till mullra