SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`tbörd substantiv ~en ~er åt|­börd·en(kropps)rörelse som ut­trycker känsla eller tanke vanligen med hand el. arm; av­siktlig el. o­avsiktlig komm.JFRcohyponymgestcohyponymtecken 1 en hot­full åtbörd med nävensedan ca 1700till fornsv. atbära sik ’bära sig åt’; jfr börd